Card Park Premium ( )

Card Park-APAY Pr
560 000 RUB
Card Park Premium ( ) . 
, . 
, . 
, .
(/) , .
, . 
 •  
 •   , , Visa, MasterCard, ,
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   ,
 •   ,
 •  
: RAL 3020, - RAL 7035.
. , ( ) ( ).

  
 •   CardPark Premium
 •   , , ( )
 •  
 •   50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 .
 •   1, 2, 5, 10 .
 •   Visa, MasterCard,
 •   PayPass, PayWave
 •   (2 4 ) (2 )
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •   ( )
 •  
 •   Visa, MasterCard,
 •  ,
 •  ,
 


.
(/) .
, . , , .
, . , 15 .


.
, . , .
, ( ) .
, .

CARDPARK