Ajax Hub Plus white

Ajax Hub Plus W
Ethernet, Wi-Fi, 3G SIM-
16260 RUB


Wi-Fi, Ethernet, WCDMA GSM1612

Hub Plus . : 150 50 , 99 25 .


Hub Plus : Wi-Fi, Ethernet, WCDMA GSM. .


  • , push-  •  4

Hub Plus GSM- SIM- 2G 3G. . 2G 3G. SIM- , .


Hub Plus -, : Ethernet, Wi-Fi. , .

Hub Plus Wi-Fi, , . . , . SmartBracket.

  • 5

  • , Wi-Fi


, .

Ajax
GSM Smart
162.7x162.7x35.9